Skip to content

Omförhandling, Konstnärshuset, Stockholm 2019

Inger Bergström visar i gallerirummet en installation med titeln Omförhandling. Här sätts äldre verk samman med nya verk och med objekt som tycks vara mitt i en process – konstnären dekonstruerar och plockar fram detaljer, målar över och förvandlar, lyfter fram och döljer. 

Möbler och delar av möbler bearbetas, dessa ställs sida vid sida med ytor av tyg eller ytor som vill efterlikna tyg. En sliten bordsyta, ett köksrutigt tyg – material som kanske framstår som laddade med minnen och betydelser. Parallellt går de att se på ur ett mer formellt perspektiv: färger, former, tyngd, lätthet, blankhet, strävhet.

Published inRecent works