Skip to content

PMP

Inger Bergström, Cilla Ramnek, Lotte Nilsson Välimaa och Katarina Wiklund
ingår i konstellationen PMP som arbetar med gemensamma rumsliga, temporära och permanenta gestaltningar. Konstnärerna har alla varit verksamma på konstscenen i över trettio år. De har tillsammans, individuellt och i andra konstellationer, initierat och medverkat i flertalet konstprojekt där rummets förutsättningar och kontext utgör startpunkten. 

Samtliga fyra har en MFA från Konstfack, där deras fokus låg på konst med textil inriktning. Som etablerade konstnärer har de bidragit till utvecklingen och utvidgningen av det samtida textila konstfältet under de senaste decennierna. Inte minst har detta skett genom nätverket Fiberart Sweden som de var med att bilda 1998.

Våren 2019 visade PMP installationen, FörÄndring, i samband med Konstnärshusets medlemsutställning. PMP tog här hela Stora Galleriets parkettgolv i besittning och tecknade upp en gestaltning med olikfärgad vävtejp.* 

Inför våren 2020 planerades en omfattande rumslig installation i Jakobsbergs konsthall, Allmän handling-en mönstring av ett arkiv. Men p.g.a pandemin är utställningen framflyttad till våren 2021.

installering av FörÄndring, Konstnärshuset 2019

FörÄndring
Konstnärshusets medlemsutställning hade vid detta tillfälle temat “Årsringar”. Ett träds årsringar är kanske den mest visuella metaforen för tidens gång och förändring.

PMP antog utmaningen med en installation som skulle inta rummet, ta plats men samtidigt inte ta bort fokus från alla andras medlemmars verk. Med olikfärgad vävtejp mönstrades parkettgolvet i Konstnärshusets stora sal. Ringar som gradvis växte tejpades upp. Vid en specifik plats görs tillägget, utstansade bokstäver som textar meningen:
“Change is the word an Hungarian artist and colleague was asked to remove from her artwork 2019”.

Verket FörÄndring vill uppmärksamma hur politiska förändringar i länder omkring oss innebär inskränkningar i konstnärlig frihet. Det kryper inpå oss när vår ungerska konstnärskollega berättar om hur ett textbaserat verk blir refuserat p.g.a att ordet “Change” ingår.

“Change is the word an Hungarian artist and colleague was asked to remove from her artwork 2019”.Published inCollaborative projects