Skip to content

Transcription, Nya Karolinska sjukhuset, SolnaIn December 2012, Inger Bergström & Ilkka Isaksson were awarded an artistic assignment by Stockholm County Council to the New Karolinska Hospital. In the assignment, they have worked on a six-storey light shaft in the new research building. In one of the walls of the light shaft they installed seven “light cassettes” consisting of bottoms of lacquered board material in a spectra of colors together with acrylic mirror glass and printed glass fronts. LED lights were mounted in the sides of the cassettes. On the surrounding six floors the artists have worked with printed glass in selected window areas. The project was completed and inaugurated in 2017.

Transcription, view from the ground floor up in the light shaft.
photo: Region Stockholm & Per Mannberg


Transcription, view from the ground floor.
photo: Region Stockholm & Per Mannberg
Transcription, view from the ground floor.
photo: Region Stockholm & Per Mannberg
Transcription, view from the ground floor.
photo: Region Stockholm & Per Mannberg
Transcription, view from the ground floor, detail.
photo: Region Stockholm & Per Mannberg

Transcription, view from the 6th floor, details of printed glass in windows area.

Transcription, view from the 6th floor.

ur presentationen:
I gestaltningen Transkription finns skikt av färgat och mönstrat glas i syfte att överföra intrycket av ljus, transparens och immaterialitet. Gestaltningen utgår från tanken att ljusschaktet är en volym i byggnaden, fragmenterat synlig från varje våningsplan samt delvis synlig i sin helhet utifrån. Gestaltningen brer ut sig på väggytorna och de omgivande fönster- och glaspartierna. Vår ambition har varit att inkludera gestaltningen i arkitekturens formgivning och att betona förutsättningarna, med material och valt formspråk. Vårt tillägg blir en komposition i färg och ljus, som en förstärkning av ljusschaktets reflektioner.

Transkription som språkvetenskaplig term kan dels syfta på nedskrivning av tal, dels på omskrivningen av text från ett skriftspråk till ett annat. Inom genetik står begreppet transkription för den process var med genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA.

From the process:

installing at 7th floorinstalling at ground floor

Installation of Transcription, view from the ground floor

excerpt from publication, Region Stockholm

Published inPublic commissions