Skip to content

Arvbetagelse

Vad händer egentligen när ett konstprojekt ska presenteras i bokformat? Allt det som pågått under flera år – det som har varit viktigt, rörigt, roligt, kraftfullt och konstigt ska här speglas eller sammanfattas på ett eller annat sätt. Om vi tidigare arbetat med gemensamma gestaltningar i utställningsrum finns här ett annat slags rum som tar form – bokuppslag ersätter väggar.

Åtta konstnärer som var och en arbetat individuellt – har också blivit en slags gemensam kropp som rört sig hit och dit, antagit en form för att sedan omformas, påstått något för att sedan hävda något annat. Kroppen, som då bär namnet Arvbetagelse, har ibland varit i ett intensivt görande. Den har ritat ett mönster som flutit fram på nästan tvåtusen millimeterrutpapper, den har sytt särkar, gjort skravelkronor och byggt installationer. Den har också varit i ett tänkande och samtalande. Ord och begrepp har mejslats fram, texter har skrivits. Nu har den gjort denna publikation. Vi hoppas att ni också blir lite arvbetagna!

En konstellation av åtta konstnärer från nätverket Fiber Art Sweden ingår i konstprojektet Arvbetagelse – Anna Lindkvist Adolfsson, Carina Bergholm, Inger Bergström, Frida Berntsson, Margareta Danhard, Catarina W. Källström, Anna Sjons Nilsson och Maria Wahlgren. Utgångspunkten för Arvbetagelse är att konstnärligt undersöka det textila kulturarvet och dess påverkan på människor i samtiden och genom historien. Arvbetagelse ger ingen allmänhistorisk framställning – snarare betvivlar, reviderar, prövar och ger form åt personliga tolkningar av ett komplext textilt kulturarv.

Grafisk formgivning: Ilkka Isaksson/muab
© Arvbetagelse 2017 ISBN: 978-91-639-2583-2

Projektet har genomförts med stöd av:
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Crafoordska stiftelsen
Estrid Ericsons stiftelse

Tack till: Österlens museum, Hälsinglands museum, Dalarnas museum, Kulturen i Lund, Länsmuseet Gävleborg, Delsbo forngård, Stora Hyttnäs, Bollnäs vävstuga, Ljusdalsbygdens museum.

Bokrelease

Boken finns att köpa på Konst-ig Konstbokhandel i Sthlm, Dalarnas museum i Falun, Österlens museum i Simrishamn, Bollnäs konsthall, Tjörnedala konsthall, Konstra i Gävle och på Ljusdalsbygdens museum. Den kan även beställas genom mail till ingerbergstrom@live.se

Published inPublications