Skip to content

Till synes – Inger Bergström och Marie Holmgren

I denna konstnärspresentation ingår, tillsammans med ett bildmaterial, utdrag ur samtal som förts kring konstnärliga processer.

Tankarna kring begreppet till synes väcktes när konstnärerna läste filosofen Marcia Sá Cavalcante Shubacks essäsamling Lovtal till intet. Hon betonar där betydelsen av att göra sig osäker inför det till synes självklara, att våga stanna i en slags intighet och göra det bekanta främmande, för att nå förståelse. Insprängt i konstnärernas samtal finns därför citat ur Sá Cavalcante Shubacks essäer. I bokens förord skriver konstnärerna:

         Det konstnärliga görandet kan även det beskrivas som ur vissa aspekter öppet och osäkert. Samtidigt som vi har en riktning, vet vi inte exakt vad handlandet kommer att leda till. Vi gör något, ett material formas framför oss och blir till ett slags förslag. Så fortsätter vi, förstör eller bygger vidare, oavsett om det sker i en tankeprocess eller i  en faktisk materiell process. Hur gör vi för att det till synes givna ska träda tillbaka?

Boken finns att köpa på b.l.a. Konstig bokhandel, Stockholm, och Göteborgs konstmuseum, eller beställas genom mail till ingerbergstrom@live.se.
Formgivning: Anna Larsson


Published inPublications