Skip to content

Till synes, Tjörnedala konsthall

Exhibition by Marie Holmgren & Inger Bergström 2017 /

från utställningstext:
När vi möter Marie Holmgrens storskaliga tecknade trädgestalter, detaljerat studerade med blyertspennan, är det något fysiskt vi ställs inför. De tecknade trädens tillblivelse talar om att här finns en erfarenhet, en förnimmelse, av träd. Vi känner igen dem som just detta, men likväl kliver de ur sin betydelse. De har blivit något mer än tecken. I en serie skulpturer fortsätter undersökningen av kroppslig närvaro och relationen till naturens skeende.

Inger Bergströms skulpturala objekt är uppbyggda av det igenkännbara. Möbler som har tillhört ett rum, har lyfts ut och transformerats vidare till något annat. Kanske kan det bekanta här framstå som främmande. En serie av tvådimensionella objekt är uppbyggda av tygytor, blanka och matta, sammanfogade sida vid sida. Det rumsliga smyger sig in i det platta, djup uppstår, skarpa snitt i det textila materialet.

Det konstnärliga görandet kan beskrivas som i många aspekter öppet och osäkert. Samtidigt som vi har en riktning vet vi inte exakt vad handlandet kommer att leda till. Vi gör något, ett material formas framför oss och blir till ett slags förslag. Så fortsätter vi, förstör eller bygger vidare. Om det så sker i en tankeprocess eller i en faktisk materiell process. Hur gör vi för att det till synes självklara ska träda tillbaka?

foto: Gert Germeraad

Publikation Till synes – Inger Bergström & Marie Holmgren

installation view, Inger Bergström


from the serie Cut Up Mini, Inger Bergström


from the serie Cut Up Mini, Inger Bergström

Cut Up V
installation view, Marie Holmgren (sculptures) and Inger Bergström


installation view, Marie Holmgren and Inger Bergström

Arvsgråt, Inger Bergström. Objects on the wall, Marie Holmgren


installation view, Marie Holmgren (drawings) and Inger Bergström
Published inArchive