Skip to content

Everything Matters

Reflektioner i text och bild kring ett tioårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Inger Bergström, Elizabet Christiansson, Tarika Lennerbjörk och Maria Wahlgren.

Publikationen Everything Matters greppar över de tre delprojekten Material Matters, Tradition Matters och Decoration Matters som alla utgör ett undersökande kring ett textilt fält i en konstnärlig kontext. Dessutom ingår två essäer: Traditionen och gästforskningens villkor – om förutsättningarna för det konstnärliga projektet Tradition Matters av Johanna Rosenqvist och Den dekorativa strategin av Martin Sundberg.

Formgivning: Ilkka Isaksson
Redaktör: Inger Bergström
Texter: Inger Bergström, Johanna Rosenqvist, Martin Sundberg
ISBN 978-91-637-1597-6
Boken kan beställas genom mail till ingerbergstrom@live.se

Published inPublications