Skip to content

10 Points of Departure


Nio konstnärer, alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolor i Norden, berättar om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse. Deltagande konstnärer: Maria Quarfordt Brising, Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten, Karl David Larsson, Anna Linder, Ingela Nilsson, Lisa Petrelius, Disa Rytt, Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand

Studio 44, Stockholm
curatorer: Inger Bergström och Lotte Nilsson-Välimaa
11 – 26 sept 2010

Nätverket Fiber Art Sweden (FAS) inbjöds att åta sig värdskapet för Northern Fibre 2010, ett återkommande evenemang i de nordiska länderna sedan 1995 som bara en gång tidigare arrangerats i Sverige. FAS tog därmed över stafettpinnen i ett långsiktigt nordiskt nätverksarbete. Points of Departure (Homepage)

FAS övergripande syfte är att visa upp spjutspetsen av den samtida konst som befinner sig inom ett textilt fält och skapa en plattform för samtal kring den. Projektet Points of Departure formulerades följaktligen med denna ambition, det fanns också en eftersträvan till en internationalisering och en spridning av konstnärliga impulser även utanför vårt land. Konstnärer från de nordiska grannländerna såväl som från övriga Europa och även USA inbjöds som utställare, föreläsare och workshop-ledare. Med titeln Points of Departure anspelades på en konst som tar avstamp i det textila men har en riktning mot ett utvidgat fält. Vår strävan var att skapa en rad av mötesplatser där konstnärer och den inbjudna allmänheten kan ta del av olika händelser och utbyta erfarenheter. I september månad 2010 skapades därför under ett gemensamt paraply sex olika delprojekt – en serie utställningar, workshops, performance och fysiska gestaltningar i det offentliga rummet i Stockholm. Teman var bland annat ny teknik och textila traditioner, textil som relationell och aktivistisk verksamhet och textilens flykt från det privata till det offentliga.

Inger Bergström var projektledare och curator delprojektet 10 Points of Departure tillsammans med Lotte Nilsson Välimaa.

Läs Anders Olofssons recension i konsten.net

Short English summary: The network Fiber Art Sweden (FAS) hosted Northern Fibre 2010, a recurring event in the Nordic countries since 1995.* The title Points of Departure refers to artistic expressions that have their starting points in the textile tradition but that take place in an expanded field. The aim was to both widen and make visible ideas about how textiles are used as a medium and a method in contemporary art.  In September 2010 a series of exhibitions, workshops and seminars was hold in Stockholm.  The themes were new technology and textile traditions, textiles as relational and activist activities, and textiles’ flight from the private to the public and the social, cultural and political meanings of the creation of patterns. Several different locations was selected as points of departure for artistic interventions; reflecting different ways of working.

Maria Quarfordt Brising
född 1978 i Kristinehamn, bor och arbetar i Vänersborg. Magisterexamen 2008 från konsthögskolan Valand, Göteborg.
Visar verket The end is near again, en installation av materiella och monumentala teckningar.
www.mariaqb.com

Helga Sif Gudmundsdottir
född 1974 i Reykjavik, bor och arbetar nu i Stockholm. Masterexamen 2009 från Konstfack och tidigare en kandidatexamen från konsthögskolan i Reijkavik.
Verket Images of Time består av en ljudinstallation och en fotoserie; material möter träd och natur, fysiska och temporära händelser tar plats i omgivningen. 
Erik Hellsten
född 1982 i Stockholm, bor och arbetar i Stockholm. Kandidatexamen 2009 från Konstfack.
Broderi möter juridik i en kafkaliknande installation, en fortsättning av det tidigare verket Lawsuit in progress.
www.dengodatisdagen.seKarl David Larsson
född 1981 i Uppsala, bor och studerar i Stockholm. Kandidatexamen 2010 från Konsthögskolan.
Installationen I´ve been collecting yarn for some time now är en samling, inventering, men också ett upplyftande av garnets fysiska materiella gestalt och egenskap.
www.karldavidlarsson.com


Anna Linder
född 1967 i Storuman. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen i ljudkonst 2010 från Dramatiska Institutet. Videoverket 13 Related Sewing Machines ingår i ett större arbete med titeln I Can’t Hear The Sound of Your Sewing Machine Anymore. Arbetet är en hyllning till mor, mormor och alla kvinnor som ständigt har dåligt samvete för att de inte räcker till.
www.annalinder.se


Ingela Nilsson
född 1979 i Falun. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen 2008 från Konstfack.
Verket Behind the Curtains är en tolkning och iscensättning av ett hem och ett beteende. Material och teckningar som avbildar, växer in och utöver rumsligheter.


Lisa Petrelius
född 1982 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Masterexamen 2009 från Konstfack.
Improvisation no 2 är en panoramabild på gränsen mellan representation och abstraktion. Ett monotont görande upprepas, till synes utan mål och mening, en drömsk bild uppstår.


Disa Rytt
född 1984 i Lidköping. Bor och arbetar i Stockholm och Visby. Kandidatexamen 2009 från Konsthögskolan i Stockholm.
I de två målningarna Babe och Utan titel lyfts motivens känslomässiga såväl som materiella laddning fram.
www.disarytt.se

Kirsti Willemse
född 1985 i Oslo. Bor och arbetar i Oslo. Kandidatexamen 2010 från Konsthögskolan i Oslo.
I objekt uppmärksammas begreppsliga gränsland och textila tillblivelsemetoder. Genom att arbeta med textil både som ett material och metaforiskt, utforskas textilens konceptuella potential. 

Melina Ånstrand
född 1979 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm. Magisterexamen 2009 från Konstfack.
Mentala tillstånd blir till fysiska handlingar i videoverket State of Mind; rörelse i rum, material mot kropp, kropp mot rum. I ett annat verk står den vävda handduken i fokus; ett domestikt hantverk eller ett skulpturalt objekt?


Published inCuratorial projects