Skip to content

Space Floating Through My Eyes

We Got Our First Color TV in 1972, 220 x 170 cm, textile patchwork application, 2022

Solo show at Konstakademien in Stockholm, November 26, 2022 – January 14, 2023!

———

I watch the ripples change their size

But never leave the stream

Of warm impermanence

So the days float through my eyes

But still the days seem the same.

ur Changes, David Bowie

In the exhibition Space Floating Through My Eyes we are met by large abstract textile collages where the patterned surface constitutes a kind of space and workspace. You can see an infinite potential in a pattern, it can spread out in all directions. Everything here is accessible on the surface but equally elusive precisely because the parts are constantly sliding together into a whole. In the textile collages, recognizable pattern images are highlighted at the same time as they appear to be uncertain, blackened by tints or stretched out in perspective towards a point far away.

////////


I utställningen Space Floating Through My Eyes möts vi av stora abstrakta textila collage där den mönstrade ytan utgör ett slags rymd och arbetsyta. 

Det går att se en oändlig potential i ett mönster, det kan breda ut sig i alla riktningar. Allt finns här tillgängligt på ytan men likaså undflyende just för att delarna ständigt glider samman till en helhet. I de textila collagen framhävs igenkännbara mönsterbilder samtidigt som de verkar osäkras, svärtas av toningar eller tänjas ut i perspektiv mot en punkt långt borta.  

Denna associativa lek med tygets mönstring möter element av abstrakta former som tycks sväva över ytan i olika riktningar, likt något skenbart spatialt. Skiftande plan uppstår där skilda lagar verkar gälla. En surrealistisk stämning anas, det främmande och det bekanta möts. Kanske med en önskan att rucka på något, ett minne eller en erfarenhet. 

Inger Bergström använder sig återkommande av tygets förmåga att bära med sig referenser och associationer – samtidigt som den textila ytan också betraktas rent formellt, tygets faktiska egenskaper, färg och struktur. Denna dubbla blick har lett fram till installationer och skulpturala objekt där tyg utgjort ett slags byggnadsmaterial. Hennes senaste arbeten antar en mer tvådimensionell karaktär, men även i dessa kvarstår intresset för det rumsliga och skulpturala. 

Space Floating Through My Eyes  photo: Björn Strömfeldt

Space Floating Through My Eyes  photo: Björn Strömfeldt

Space Floating Through My Eyes  photo: Björn Strömfeldt

Space Floating Through My Eyes II, 270 cm x 270 cm   photo: Björn Strömfeldt

Perspective of Glossy Fabrics, Tinted Red I, 83 cm x 83 cm
Perspective of Glossy Fabrics on Floral Background VI, 237 cm x 192 cm photo: Björn Strömfeldt

We Got Our First Colour TV In 1972 , 220 cm x 170 cm photo: Björn Strömfeldt

Space Floating Through My Eyes IV, 270 cm x 270 cm   photo: Kenneth Pils

Space Floating Through My Eyes II, 270 cm x 270 cm   photo: Kenneth Pils

Space Floating Through My Eyes III, 270 cm x 270 cm   photo: Kenneth Pils

Space Floating Through My Eyes I, 270 cm x 270 cm   photo: Kenneth Pils

Space Floating Through My Eyes V, 270 cm x 270 cm   photo: Kenneth Pils

Perspective Of Glossy Fabrics on Floral Background III , 80 cm x 95 cm
photo: Kenneth Pils
Published inFrontpageRecent works