Skip to content

Mönsterbilder, Bergsjön

/ Skissuppdrag /
Konstnärlig gestaltning, Tellusgatan Entré- och trapphusgestaltning, Familjebostäder Göteborg
/ Inger Bergström & Ilkka Isaksson

I uppdraget fanns en uppmaning att bygga vidare på den dialogprocess med de boende i området, som projektledaren redan hade startat upp. Skissförslagen skulle inkludera workshops med hyresgästerna och leda fram till permanenta konstnärliga gestaltningar i samtliga 13 trapphus på Tellusgatan 6 – 30.

Vårt förslag Mönsterbilder byggde på ett insamlande av tyger och textilier, de hyresgäster som önskade skulle lämna in något som av någon anledning betydde något. Vi skulle sedan digitalt bearbeta ett urval och i slutändan digitalprinta dessa kompositioner på laminatskivor och ersätta de befintliga skivor som redan fanns i trapphusen.

Från inledning av idébeskrivning/inbjudan till medverkan:
I projektet Mönsterbilder vänder vi oss till dig som bor på Tellusgatan 6-30.
Vi vill med din hjälp göra varje port unik. Oavsett ålder, gammal eller ung, kan du vara med i processen av denna konstnärliga gestaltning. Mönsterbilder handlar om textil. Om tyg som du har runt omkring dig. I ditt hem, i dina kläder eller i din omgivning. Kanske säger textilierna något om varifrån vi kommer, vad vi tycker om eller kanske berättar de vilka vi vill vara. Med Mönsterbilder hoppas vi kunna bygga vidare på den dialogprocess som redan har inletts.

skiss inför print
skiss inför print

print på laminat, 50 x 50 cm

skiss, printad laminat i entré

skiss, printad laminat i entré

Published inPublic commissions