Skip to content

Flygskär & Droppass

Skissuppdrag / Åby ishall, Mölndals kommun

////

Flygskär: Rörelse i konståkning.

Droppass: Att spela bollen kort bakåt mot det egna målet, ofta till en spelare som åker diagonalt mot ett annat håll.

skiss/fotomontage från befintlig ishall med liknande konstruktion

Mitt förslag till konstnärlig gestaltning tar sin utgångspunkt i den faktiska storskaligaarkitekturen och platsens kontext. I hallen pågår ständigt rörelser. Flygskär och droppass är två signifikativa rörelser för konståkning respektive bandy.

Betraktarnas fokus kan över lag sägas vara riktat mot utövarna på isen. Rörelserna både inom konståkning och bandy följer linjer och riktningar, i längd och djupled (och i konståkarnas fall även höjdled!). Sammantaget tänker jag att rörelserna följer olika system av cirkelformade banor eller sekvenser av böjda banor.

Mitt förslag till konstnärlig gestaltning vill skapa en annan typ av rörelse. Genom en serie av bildobjekt skapas en visuell tredimensionalitet med ett geometriskt formspråk. En bärande tanke är också att de olika betraktarnas avstånd till den konstnärliga gestaltningen ska få betydelse. Från publikplats upplevs något annat än från isen.

Förslaget består av fem bildobjekt som utgör en serie, de är separata men genom deras rörelse, färger, toningar och skuggningar får de en visuell koppling till varandra. Bildobjekten består av digitalprintad polyesterväv uppspänd på aluminiumramar. Den konstnärliga gestaltningen träder fram med en grafisk kontrast mot väggen, både vad gäller färg och form.

Bildobjekten kan upplevas som något distinkt och lätt avläsbart vid första anblick. De vertikala balkarna skapar ett storskaligt rutsystem som hela tiden befinner sig tydligt bakom bildobjekten, både faktiskt och visuellt. Intentionen är att illusionen av bildobjektens tredimensionalitet påverkar upplevelsen av rummet. Tanken är att det faktiskt uppstår en osäkerhet var bildobjekten befinner sig i djupled. Detta förstärks av att två av bildobjekten är placerade så att de faktiskt överlappar två andra bildobjekt. På så sätt skapas illusion av något som rör sig i djupled, inåt mot den stora rumsliga volymen, något som tycks lämna väggen.

Bildobjekten bygger på en lek med perspektiv, färg, ljus och skuggeffekter. Formmässigt finns referenser i huvudsak till vad som händer på isen (utövarnas rörelser) och till arkitekturen (speciellt takets fackverk). Under arbetet upptäckte jag även att vissa av bildytorna påminner om isens reflexioner och transparens.

Tre av bildobjekten är utformade som hexagoner. Visuellt visar de två olika kuber och en ikosaeder. Färgförskjutningar förstärker den tredimensionella illusionen. Vidare har dessa bildobjekt en illusorisk transparens, formernas ”baksida” anas.

Två av bildobjekten är utformade som rektanglar. På dessa ytor finns ett raster/mönster, i olika skalor, som i sin tur har en tredimensionell effekt. Rastret/mönstret drar i väg i ett perspektiv, både linjärt och färgmässigt, så att även detta skapar en djupverkan. På dessa två bildobjekt ligger också skuggor, som visuellt gestaltar skuggor av de intilliggande bildobjekten.

Published inPublic commissionsUncategorized